Türk

Eko-bölge (Bio-ilçe) bir coğrafi bölge olup çiftçiler, vatandaşlar, turizm operatörleri, dernekler ve kamu yetkilileri yerel kaynaklar sürdürülebilir yönetim için bir anlaşma sağlar. Bu organik üretim ve tüketim (kısa besin zinciri, satın alma grupları, devlet daireleri ve okullarda organik kantinler) esasına dayalı olabilir.

Bio-bölgede organik tarımın teşviki ayrılmaz bir çimimde arazi teşviki ve arazinin belirgin özellikleri ile bağlantılıdır. Bu durum bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel başarılar elde etmesine yardım eder.
Her Eko-Bölge, bir “organik” yaşam tarzı, sağlıklı beslenme, sosyal ve toplumsal destek, doğa koruması vb. ile belirlenir. Bölgede başarılan köklü döngü bölgeye özgü tarımsal üretim metotlarını destekler böylece emsalsiz pazar olanağı sunar. Üretim tekniklerinde ki bölgesel farklılıklardan kaynaklanan ürünler lokal alanlarda genellikle gıda zincirine katkı sağlayan katılımcıları göstererek zenginleştirilebilir. Böylece bu alanlarda gıda ürünleri de kültürel mirasın ve yerel kimliğin bir parçası haline gelir. Yerel ekonomik ve sosyal aktörler birçok sektörde (tarım, turizm, ticaret, vb.)yaygın olduğu bibi kırsal ve çevre kaynaklarının yönetiminde daha fazla sorumluluk alırlar. Bu farkındalık özellikle tarım sistemlerine ve tarım-gıda endüstrisi gibi lokal kaynakların daha kolay kullanımı ve korunmasına olanak sağlar.
Sürdürülebilir kalkınmaya entegre bir yaklaşım Eko-Bölgelere göre benimsenmiştir. Farklı paydaşlar aşağıdaki gibi ortak amaçlara sahiptir: kırsal alanlarda yaşam kalitesinin, yerel insanların istihdamlarının artırılması, yerel nüfus korunması. Bu tarım-gıda üretimi ve yerel hayvancılık tesislerinin kalitesini arttırarak, daha yüksek kadın ve genç istihdam oranına olanak sağlar.
Tüketicinin güvenliği izlenebilirlik ve sağlıklı gıda ürü akışı ile garanti altına alınabilir.
Eko-turizm, yerel kültürün yaygınlaştırılması, biyolojik çeşitliliğin korunması, aynı zamanda peyzaj turizminin artırılması ve doğal kaynakların genişletilmesini sağlar, turist sayısı ve turizm sezonunun uzatılmasına olanak sağlar. Bu nedenle Eko-Bölgeler kırsal alanların terkine yol açan ekonomik gelişimin mevcut eğilimine ve daha iyi yaşam koşulları ve daha yüksek gelir arayışı için insanların artan şehirleşme eğilimine bir cevaptır.
Eko Bölgeler Uluslararası Ağı (The International Network of Eco Regions – IN.N.E.R.) (www.ecoregions.eu) şemsiye organizasyon olup “Eko-Bölgelerin” dizaynını gerçekleştirir.

Eko Bölge logosu

Eko-Bölge Markası uluslar arası bir marka olarak kabul edilip, tek uluslu düzeyde fonksiyonel uygulama görülmelidir. Bu özellik, onu benzer konularda her marka ile tarafsızlık ve olmayan rekabet konumda hem yerel hem de ulusal düzeyde bir pozisyona koyar.

Farklı kategorideki kullanıcıların gereksinimi olan marka “Eko-bölge” aşağıda listelenmiştir.

KAMU OTORİTELERİ (bölgeler, yerel yönetimler, park yetkilileri , vb.):

  • GDO-suz alanların ilan edilmesi, yerel alanda ve daha geniş bir halk kitlesine bilgi sağlama ve organik tarım modeli destekleme;
  • okullar, devlet daireleri ve sağlık tesislerinin kantinlerinde organik gıdaları teşvik ederek yeşil alımları destekleme;
  • organik üretime geçmek isteyen çiftliklere yardım etmek; Yerel organik üretime destek girişimleri uygulamak; Eko- bölge üretici pazarları, organik ürünler, organik gıda, yiyecek, içecek hizmeti, organik restoranlar, organik gıda mağazaları organik gıda üreten ve kullanan tatil çiftlikleri;
  • kamu parklarının yönetimi, organik atık yönetimi, bina yönetmelikleri ve diğer alanlarda organik ilkelerin uygulanmasını teşvik etmek;
  • devlete ait arazilerde ve toplu mülklerde organik tarımı teşvik etmek, sosyal tarımı teşvik etme amacı ile buraları organik tarımın yuvası haline dönüştürmek.

MÜŞTERİLER: tercihen küçük gıda zincirlerinden (organik pazarlar, dağıtıcılardan direk ve ticari fuarlardan) yöresel organik ürünleri satın alabilir. Eko- bölge sayesinde, tüketiciler kendi yerel bölgelerinin doğal ürünlerini izleyebilir, kolay satın alır ve kendi yerel kaynaklarını koruyabilir.
Buna ek olarak, vatandaşlar üretim alanlarında organik tarımın garantilediği çevre kalitesinden yarar görür ve üreticiler ile karşılıklı güven ve işbirliği kurabilir.

ORGANIC FARMS AND OTHER FOOD COMPANIES: Çiftçiler Eko-bölgenin önemli paydaşlarıdır; çiftçiler organik tarım kurallarına sıkı sıkıya bağlı olup yerel sosyal ve çevresel sistemler entegre edilmiştir. Çiftçilerin Eko-bölgelerin bir parçası olmasının avantajı, kendi ürünlerini en yakın yerel pazarda pazarlayabilmesi ve çok fonksiyonlu bir turist ağının parçası olmasıdır (Organik-çiftlikler, organik-yollar, organik-eğitim çiftlikleri, organik-sosyal çiftlikler). Çiftçilere sunduğu diğer avantaj ise çiftçilerin ürünlerini Eko-bölgelerin aktif ettiği bölgesel pazarlara suna bilmeleridir. Gıda endüstrisi ve tarımsal ekipman endüstrisi Eko-bölgelere katılabilirler ve tarımsal ekipman temininde ve ürün işlemede hammadde temininde bölgedeki yoğun olarak bulunan organik çiftçilerden faydalanabilirler.

DİĞER SEKTÖRLER VE ŞİRKETLER: turizm endüstrisi ve yemek endüstrileri organik menüler, önemli tarımsal yerlere turistlere yönelik eğitim, kültürel ve eğlence amaçlı sezonsal olarak düzenlenmiş geziler sunabilir. Turistleri çekecek ve onları cesaretlendirecek konaklamalarını uzatacak çok yönlü ürünler.

ÜNİVERSİTELER, ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZLERİ: faydalı araştırmalar, çalışmalar, deneyler, eğitim girişimleri ile bölgenin faaliyetlerini desteklemesi durumunda markayı kullanabilirler.

DERNEKLER: Çevre dernekleri, tarım birlikleri, eko-turizm dernekleri ve diğerleri Eko-bölge faaliyetlerini desteklemesi ile yükümlüdür.
Turist dernekleri Eko-bölgelerdeki eko- turizm teşvik eder (yayalar, bisikletçiler ve at binicileri, kırsal turizmciler, kendin pişir kendin ye tatilcileri, çalışma ziyaretleri, çocuklar için yaz kampları, gençler ve aileler için organik – rotalar).
Çevre dernekleri organik tarım modelini esas alarak arazileri ve arazide mevcut doğal kaynakları koruma ve kullanmak için çalışırlar.
Hali hazırda Eko-bölge gelişimine ve ağına katılan ülkeler İtalya (10 Bölgelerde 14 Biyo-ilçe), Fransa, Avusturya, Slovakya, Portekiz ve İsviçre’dir.